1. Tư vấn các vấn đề kỹ thuật bôi trơn, chuyển đổi sản phẩm, bảo quản và sử dụng dầu nhớt để đạt hiệu quả cao nhất.
2. Hội thảo, huấn luyện, tư vấn cho nhân viên bảo trì, kỹ thuật của bên A các chuyên đề về dầu mỡ bôi trơn.
3. Test dầu để đảm bảo thiết bị được vận hành trong điều kiện tiêu chuẩn và dự đoán những tình huống có thể xảy ra nhằm kéo dài tuổi thọ thiết bị, giảm chi phí bảo trì, chi phí vật tư thay thế, tăng hiệu quả sản xuất.
4. Lọc dầu, súc rửa thiết bị trong trường hợp dầu test không đạt yêu cầu hoặc có sự cố để giảm chi phí thay dầu và sửa chữa thay thế thiết bị.

5. Đào tạo trainning, huấn luyện bộ phận kỹ thuật cho nhà máy về cách sử dụng và bảo quản dầu mỡ các loại.

6. Kiểm tra, test mẫu dầu, chuyển đổi sản phẩm khi công ty có nhu cầu thay thế.