Mobil SHC Grease 460 WT mỡ tổng hợp cao cấp cho tuabin gió

Thương hiệu: Mobil

Xuất xứ: Nhập khẩu

Đóng gói: Xô, Phuy