Mobilgrease XHP 322 Mine Mỡ phức hợp Lithium cao cấp với Molybdenum Disulfide

Thương hiệu: Kluber,

Xuất xứ: Nhập khẩu,

Đóng gói: Xô, Phuy.